Welcome to Volkswagen.
Hotline: 0909 717 983

 
all
 
 
 

Sedan

 • Dung tích (cc) : 1.598

  Hộp số : Tự động 6 cấp

  Kích thước : 4.384 x 1.699 x 1.466

  Chi tiết

 • Dung tích (cc) : 1.390

  Hộp số : Tự động 7 cấp DSG

  Kích thước : 4.659 x 1.778 x 1.453

  Chi tiết

 • Dung tích (cc) : 1.798

  Hộp số : Tự động 7 cấp DSG

  Kích thước : 4.767 x 1.832 x 1.456

  Chi tiết

Hatchback

 • Dung tích (cc) : 1.598

  Hộp số : Tự động 6 cấp Tiptronic

  Kích thước : 3.970 x 1.682 x 1.453

  Chi tiết

Coupé

 • Dung tích (cc) : 2.0

  Hộp số : Tự động 6 cấp

  Kích thước : 4.256 x 1.810. 1.404

  Chi tiết

 • Dung tích (cc) : 2.0

  Hộp số : Tự động 6 cấp

  Kích thước : 4.248 x 1.820 x 1.394

  Chi tiết

Compact

 • Dung tích (cc) : 2.0

  Hộp số : Tự động 6 cấp DSG

  Kích thước : 4.278 x 1.808 x 1.486

  Chi tiết

SUV

 • Dung tích (cc) : 1.984

  Hộp số : Tự động 6 cấp Tiptronic

  Kích thước : 4.427 x 1.809 x 1.686

  Chi tiết

 • Dung tích (cc) : 2.0

  Hộp số : Tự động 7 cấp DSG

  Kích thước : 4.701 x 1.839 x 1.674

  Chi tiết

 • Dung tích (cc) : 3.597

  Hộp số : Tự động 8 cấp Tiptronic

  Kích thước : 4.795 x 1.940 x 1.709

  Chi tiết

MPV

 • Dung tích (cc) : 1.984

  Hộp số : Tự động 6 cấp DSG

  Kích thước : 4.952 x 1.904 x 1.720

  Chi tiết

SUV

 • Dung tích (cc) : 2.0

  Hộp số : Tự động 7 cấp DSG

  Kích thước : 4.701 x 1.839 x 1.674

  Chi tiết

 • Dung tích (cc) : 1.984

  Hộp số : Tự động 6 cấp Tiptronic

  Kích thước : 4.427 x 1.809 x 1.686

  Chi tiết

 • Dung tích (cc) : 3.597

  Hộp số : Tự động 8 cấp Tiptronic

  Kích thước : 4.795 x 1.940 x 1.709

  Chi tiết

BSUV